Pracujemy od poniedziałku o piątku w godzinach:  9.00-17.00

Telefon infolinii w godzinach 9.00-17.00 - 42 298 76 03

W pozostałych godzinach prosimy o zgłoszenia emailowe na adresy:  info@nilan-polska.pl lub serwis@nilan-polska.pl
 


Zabezpieczenie jednostki AIR9 (dotyczy układów nie napełnionych glikolem)

Bezwzględnie, w temperaturach poniżej zera, należy załączyć grzałkę elektryczną bufora na poziomie 25 stopni w celu zabezpieczenia przeciw-zamrożeniowego jednostki zewnętrznej. Brak załączenia grzałki powoduje utratę gwarancji

Cztery kroki do zmiany ustawienia
1) USTAWIENIA ->
2) CENTRALNE OGRZEWANIE ->
3) USTAWIENIA ZBIORNIKA BUFOROWEGO ->
4) AKTYWACJA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ.Nastawy dla zimy dla jednostki Compact P AIR9.  

1) Jak uzyskać optymalne nastawy jednostki Compact P Air 9 dla zimy dla instalacji z zaworami termostatycznymi na listwach rozdzielacza i sterownikami pokojowymi z czujnikami temperatury?

W przypadku instalacji ze sterownikami pokojowymi sterującymi otwarciem i zamknięciem się pętli ogrzewania podłogowego w danej strefie, zaleca się nastawę punktu pracy pomiędzy 28-35 stopni (nastawa na piktogramie "drabinka podłogówki").

Temperatura główna na wentylacji powinna być niższa o 1 stopień od średniej temperatur jaką chcemy uzyskać w budynku np. 21-22 stopnie (nastawa główna na "domku").


Bezwzględnie, w temperaturach poniżej zera, należy załączyć grzałkę elektryczną bufora na poziomie 25 stopni w celu zabezpieczenia przeciw-zamrożeniowego jednostki zewnętrznej. Brak załączenia grzałki powoduje utratę gwarancji.


W zimie zaleca się wyłączenie w ustawieniach wentylacji priorytetu chłodzenia nad produkcją cieplej wody. Należy także załączyć funkcję -> niskiej wentylacji przy temperaturach poniżej zera. Patrz -> Skrócona instrukcja obsługi Compact P Air 9


Ceny usług serwisowych dla klientów indywidualnych:

Przegląd okresowy urządzeń dla domu - Pakiet STANDARD
- Kontrola stanu filtrów
- kontrola status jednostki
- kontrola oprogramowania
- kontrola anody
- czyszczenie jednostki
- Sprawdzeniu systemu czynnika chłodzącego
- dodatkowe konsultacje, wyjaśnienia, kontrola ustawień.

(W koszt przeglądu nie wchodzą materiały eksploatacyjne np. filtry)  

CENA dla urządzeń wentylacyjnych z pompą ciepła: 350,- PLN + VAT

CENA dla urządzeń wentylacyjnych bez pompy ciepła: 199,- PLN + VAT

CENA dla pompy ciepła do c.w.u. : 129,- PLN + VAT


Cena nie obejmuje dojazdu do klienta. W celu umówienia wizyty i uzyskania potwierdzenia kosztów dojazdu skontaktuj się z nami. Koszt dojazdu serwisu do klienta 1 PLN/km + VAT. 


Przeglądy urządzeń komercyjnych wyceniane są indywidualni na bazie typu jednostek.


Serwis urządzeń:

serwis@nilan-polska.pl

tel.: 42 298 76 03

Bezpośredni formularz kontaktowy do Serwisu Nilan: