Dodatkowa gwarancja!

Urządzenia Compact P zakupione w roku 2018 mogą, po spełnieniu poniższych warunków mogą zostać objęte dodatkową gwarancją Nilan Polska:

1) Zakup urządzenia w roku 2018,

2) Spełnione warunki 2 letniej gwarancji zawarte w książce gwarancyjne,  

3) Dokonanie płatnych przeglądów urządzenia według stawek z cennika wykonane przed upływem 12, 24, 36, 48, liczonego od czasu rozruchu.


Jeżeli masz pytania dotyczące przedłużenia gwarancji dzwoń do nas:

tel.42 298 76 03

 

Ceny usług serwisowych dla klientów indywidualnych:

Przegląd okresowy urządzeń dla domu - Pakiet STANDARD
- Kontrola stanu filtrów
- kontrola status jednostki
- kontrola oprogramowania
- kontrola anody
- czyszczenie jednostki
- Sprawdzeniu systemu czynnika chłodzącego
- dodatkowe konsultacje, wyjaśnienia, kontrola ustawień.

(W koszt przeglądu nie wchodzą materiały eksploatacyjne np. filtry)  

CENA dla urządzeń wentylacyjnych z pompą ciepła: 299,- PLN + VAT

CENA dla urządzeń wentylacyjnych bez pompy ciepła: 179,- PLN + VAT

CENA dla pompy ciepła do c.w.u. : 79,- PLN + VAT


Cena nie obejmuje dojazdu do klienta. W celu umówienia wizyty i uzyskania potwierdzenia kosztów dojazdu skontaktuj się z nami. Koszt dojazdu serwisu do klienta 1 PLN/km + VAT. 


Przeglądy urządzeń komercyjnych wyceniane są indywidualni na bazie typu jednostek.


Serwis urządzeń:

serwis@nilan-polska.pl

tel.: 42 298 76 03


Do pobrania LMC

Do pobrania PC APP 


Bezpośredni formularz kontaktowy do Serwisu Nilan: