1) Jak uzyskać optymalne nastawy jednostki Compact P Air 9 dla zimy dla instalacji z zaworami termostatycznymi na listwach rozdzielacza i sterownikami pokojowymi z czujnikami temperatury? 

W przypadku instalacji ze sterownikami pokojowymi sterującymi otwarciem i zamknięciem się pętli ogrzewania podłogowego w danej strefie, zaleca się nastawę punktu pracy pomiędzy 28-35 stopni (nastawa na piktogramie "drabinka podłogówki"). 

Temperatura główna na wentylacji powinna być niższa o 1 stopień od średniej temperatur jaką chcemy uzyskać w budynku np. 21-22 stopnie  (nastawa główna na "domku"). 

Bezwzględnie, w temperaturach poniżej zera, należy załączyć grzałkę elektryczną bufora na poziomie 22-30 stopni w celu zabezpieczenia przeciw-zamrożeniowego jednostki zewnętrznej. Brak załączenia grzałki powoduje utratę gwarancji.

W zimie zaleca się wyłączenie w ustawieniach wentylacji priorytetu chłodzenia nad produkcją cieplej wody. Należy także załączyć funkcję -> niskiej wentylacji przy temperaturach poniżej zera. Patrz -> Skrócona instrukcja obsługi Compact P Air 9

  


Skrócona instrukcja nastaw na sterowniku CTS 700 Touch:
Skrócona instrukcja obsługi Compact P AIR 9.pdf
Skrócona instrukcja obsługi Compact P.pdf